close
متخصص ارتودنسی
راهنمای والدین - رساخاص

همانگی بین پدر و مادر

1 بازدید

همانگی بین پدر و مادر

درگفتارهای پیشین این نکته را یادآوری کردیم و دراینجا بار دیگر آنرا تکرار میکنیم که یکی از تدابیر مهم در تربیت فرزندان این است که هریک از پدر و مادربکوشند موقعیت دیگری را نزد فرزندان تقویت کنند و حس احترام و علاقه آنها را نسبت به او تحریک و تشدید نمایند.

ادامه مطلب

یکّه تازی زن

1 بازدید

یکّه تازی زن

گاهی نیز جریان کاملا برعکس است؛ به این معنی که برخی زنان چنان عرصه را برهمسر خود تنگ میکنند و هرگونه آزادی عمل را از او میگیرند که محیط خانه برای مرد جاذبه خود را از دست میدهد.

ادامه مطلب

یک ماجرای تکان دهنده

1 بازدید

یک ماجرای تکان دهنده

میگویند یکی از یاران پیامبراکرم (ص) درگذشت (سَعدبن مُعاذ انصاری) پیامبر در تشییع و تدفین او شخصا شرکت کردن و به خاطرفداکاریهایش به او بسیار احترام گذاشتند...

ادامه مطلب

خشونت پدر

1 بازدید

خشونت پدر

بعضی از پدران مدیریت خانواده را تحکّم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفتند و رفتاری بسیار تند و خشن دارند.

ادامه مطلب

بیگانگی پدر

1 بازدید

بیگانگی پدر

دربرخی خانواده ها دیده میشود که پدر خود را از جریان امور خانواده کنار میکشد و بارسنگین تربیت فرزندان و اداره خانواده را بردوش زن میگذارد. حال آنکه زن بتنهایی قادر به حمل این بار سنگین نیست؛

ادامه مطلب