close
متخصص ارتودنسی
با عشق - رساخاص

عشق به معنای...

5 بازدید

عشق به معنای...

عشق به معنای بخشش بی پایان است، نگاه ناگهان که به یک عادت تبدیل میگردد.

+پیتر آستینوف

عشق به هیچ وجه...

6 بازدید

عشق به هیچ وجه...

عشق به هیچ وجه قصد ندارد دنیا را گرد و مدور بسازد، اما باعث یک گردش بسیار ارزشمند خواهد شد.

+ماریکان منصور