close
متخصص ارتودنسی
رساخاص | خاصترین رسانه - 3

نقش اصلی ازآن کدام یک است؟

1 بازدید

نقش اصلی ازآن کدام یک است؟

پرسشی که در اینجا به آن میپردازیم این است که کدایم از یک از زن و شوهر درتربیت فرزندان نقش اصلی را دارد؟ پدر یا مادر؟

ادامه مطلب

پیشگفتار (روابط پدر و مادر)

0 بازدید

پیشگفتار (روابط پدر و مادر)

بی گمان محور خانواده، زن و شوهر و رابطه آن دو بایکدیگر است. چگونگی رابطه بین آنها تأثیری تعیین کننده برسرنوشت تربیتی فرزندان دارد.

ادامه مطلب

یادآوری مهّم

2 بازدید

یادآوری مهّم

نکته ی پایانی بخش تربیت دینی که باید مطرح شود این است که دین تنها در اعال عبادی از قبیل نماز و روزه و امثال آن خلاصه نمیشود.

ادامه مطلب

پرورش عواطف دینی

0 بازدید

پرورش عواطف دینی

یکی از مسائل مهم در تربیت دینی کودکان و نوجوانان این است که موازات آموزش تعالیم دینی و پرورش فکری و اعتقادی آنها، لازم است عواطف دینی نز در آنها رشد و گسترش یابد.

ادامه مطلب

روش الگویی در تربیت دینی فرزندان

6 بازدید

روش الگویی در تربیت دینی فرزندان

روش الگویی در تربیت دینی فرزندان اهمیت بسیار زیادی دارد پس در رشد و معنویت نوجوانان نقش بسزایی خواهد داشت.

ادامه مطلب