close
متخصص ارتودنسی
رساخاص | خاصترین رسانه - 4 رساخاص | خاصترین رسانه - 4

دانلود بازی و نرم افزار

امام علی (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از میان مى رود.

پیشگفتار (روش الگویی در تربیت نوجوانان)

مقدمه:

یکی از مؤثرترین روشهای تربیتی، روش الگویی است. در این روش به جای اینکه همه چیز را از راه گفتار و پنددادن و نصیحت کردن به فرزندان خود بیاموزیم (روش مستقیم) سعی میکنیم با رفتار خود و به طور مستقیم به تربیت و آموزش فرزندان خود بپردازیم.ادامه مطلب و دانلود

ازدواج فرزندان

یکی از نیازهای حیاتی هر انسان ازدواج کردن و تشکیل خانواده است. براساس شرایط زندگی امروزی سنّ ازدواج بالارفته و جوانان معمولا ناگزیرند سالها از دوران جوانی را در حالت تجرّد سپری کنند. این مسأله برای فرد و جامعه بسیار مشکل آفرین است.ادامه مطلب و دانلود

راهنمایی و مراقبت را جدی بگیریم

بسیاری از نوجوانان که به نحوی گرفتار انحرافاتی شده اند علّت انحراف خود را ناآگاهی معرفّی و ازاین که به موقع توسط خانواده راهنمایی نشده اند اظهار تأسف میکنند.ادامه مطلب و دانلود

تقویت روحیه دینی

مؤثرترین روش برای پیشگیری از کجرویهای برخاسته از میل جنسی و سایر بزهکاریها در سنین جوانی پرورش و تقویت ایمان دینی است.ادامه مطلب و دانلود